Onderhoudsplan


Voor sommige klanten worden de projecten gefaseerd uitgevoerd. Er zijn daarvoor meerdere mogelijke redenen: financiële, organisatorische of praktische.
Deze fasen gebeuren soms met een onderbreking van een paar maanden tot een paar jaren.
Natuurlijk worden deze projecten uitgevoerd in nauwe samenwerking met de eigenaren.
U kunt hier de volgende projecten bekijken: