Leiden – Vreewijk – Onderhoud huis JdR


De eigenaren van dit schitterende huis wat doorlopend in onderhoud is, hebben ervoor gekozen om op de lijst van gemeentelijke monumenten ingeschreven te zijn. Het voordeel is dat ze subsidies ontvangen voor het onderhoud, mits het voldoet aan de door de monumentenwacht opgestelde lijst tijdens de periodieke inspecties (om de 2 jaar). In de rapportage worden prioriteiten aangegeven evenals een schatting van de toekomstige noodzakelijke onderhoudswerken.
2007: Vervangen van het houten balkonhek, met een profiel dat de ontwatering bevordert. Hout: Mahonie. Maatwerk.


2009: Vervangen van het kozijn en balkondeuren naar het terras. Deze waren beschadigd door een verzakking van de gevel (ong. 6cm). Hout: Mahonie. Maatwerk.

2010: Vervangen van bijna alle zinkwerk bij dakkapellen en dakgoten. Plaatsen van ladderhaken om te voldoen aan de ARBO. Vervangen van de ramen van de voorgevel op de 1ste verdieping. De ramen zijn voorzien van een speciale glassoort, isolerend en goedgekeurd door de monumentenwacht. Hout: Mahonie. De houtprofielen zijn nagemaakt.
2012: Verschillende onderhoudswerken.
2013: Wordt vervolgd…